dimarts, 16 de febrer de 2016

Descriure i informar. Adreçat a 4t d'ESO

Aquests són dos conceptes que són molt propers, emperò diferents. Informar és un concepte diferenciat a descriure, en canvi, quan descrius quelcom, a la vegada informes. La diferència entre els dos mots rau en la intenció comunicativa de l’emissor i en la manera com adapta el text a la seva finalitat i destinatari.


Què és la descripció?

Descriure és explicar quelcom, com és una cosa. És una empresa que s’ha de portar a terme amb detall, així doncs, tant podem descriure persones, com animals o coses; però també, un procés, un ambient. Consells per realitzar una bona descripció:
1.      Observar detalladament allò que es pretén descriure.
2.      Escollir els detalls sobresortints per a la nostra descripció.
3.      Endreçar les idees escollides per descriure.
4.      Començar a redactar el text a mode d’esborrany i llavors el definitiu.
Quines són les característiques del text descriptiu?

.Aparició d’adjectius, que serveixen per qualificar la realitat que descriurem.
.Ús de substantius que designaran les parts que construirem al text.
.Verbs en passiva i formes verbals estàtiques: present d’indicatiu, imperfet d’indicatiu.
.Mots que indiquen situació.


La descripció objectiva i la descripció subjectiva

La descripció de tipus objectiu pretén mostrar la realitat com és en si mateixa. Per un altre costat, la descripció subjectiva sobresurt per explicar la realitat a través de les sensacions, sentiments, situació personal de l’autor. En algunes ocasions, totes dues descripcions apareixen barrejades.


Tipus de descripcions

La descripció és un recurs que tenim per comunicar i explicar com són les coses. Convé recordar que podem descriure tot allò que veiem i fins i tot pensem. Segons la finalitat que vulguem aconseguir en la descripció podem trobar-ne de quatre tipus:


1.      La descripció informativa o divulgativa

Són les descripcions explicatives i que apareixen a les enciclopèdies, fitxes explicatives, revistes de divulgació i similars. L’objectiu és descriure aquell concepte de manera exhaustiva i completa, per tant, es descriuen els colors, com les parts, el seu ús. Aquestes descripcions s’acompanyen de gràfics o d’il·lustracions.


2.      La descripció cientificotècnica

Destaca per explicar, enumerar i especificar les característiques d’una cosa, objecte, màquina o bé, un aparell, un espai, entre d’altres. Empra un llenguatge molt precís, i acostuma a ésser especialitzat de la matèria. Vol singularitzar i detallar les parts i diferents elements d’allò que descriu.
Aquesta descripció la trobarem a les revistes especialitzades de diferents àrees: ciències, informàtica, robòtica, arquitectura... també fan acte de presència en les instruccions dels electrodomèstics.


3.      La descripció publicitària

Vol fer sobresortir les característiques i qualitats del producte que es mostra. La informació es presenta de tipus objectiu, que s’acompanyen amb imatges de l’objecte, amb alguna petita referència destacada i algun eslògan per captar l’atenció dels lectors i intentar convèncer.

4.      La descripció literària

Té una finalitat poètica o estètica. Pretén fer reviure una realitat mitjançant la paraula i que pugui seduir els lectors. Serien descripcions de tipologia literària d’espais, paisatges, ambients, objectes, animals, sensacions, sentiments, entre d’altres.


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: elcolumnero.com)!!EXERCICIS:

1.      Explica la diferència que hi ha entre la descripció objectiva i subjectiva amb exemples.

2.      Quin tipus de descripció podem trobar en:

A)    Una revista esmentada Isegoría:                                               

B)    Revista d’un supermercat:

C)    Les senyoretes de Lourdes, Pep Coll:     

D)    Mansalva: [de mà i salva]

                  Mot emprat en l’expressió a mansalva
                  [referint-se a la manera d’atacar algú, de paraula o d’obra]
                  Loc adv. Sense cap risc, sense exposar-se gens.

E)    Agatha Mary Clarissa, Lady Mallowan, DBE (15 de setembre del 1890  12 de generdel 1976), ha estat, segurament, l'escriptora anglesa de novel·la detectivesca més important i innovadora. Sovint és anomenada "reina del crim". També va escriure novel·les sentimentals sota el pseudònim de Mary Westmacott.   

3.      Cerca en un llibre una descripció literària i justifica perquè ho és. No t’oblidis d’esmentar l’obra d’on l’has extreta i el seu autor.


4.      Ídem de l’anterior, emperò amb la descripció cientificotècnica.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;