dimecres, 24 de juny de 2015

Per/Per a; A mida/ A mesura que; Mentre/Mentre que/Mentrestant. Adreçat a tot l'alumnat

.PER

Escrivim “per” davant d’un substantiu a l’hora d’expressar:

.El motiu, la causa:
Ex:

-Li ho van comunicar per evitar el conflicte.


.El mitjà:
Ex:

-L’avisarem per correu electrònic.


.La manera:
Ex:

-Sap més el dimoni per vell que per dimoni.


.Davant d’un infinitiu:
Ex:

-Val més boig conegut que savi per conèixer.

.Davant d’un adverbi:
-El dossier és per passat demà.


.D’una conjunció:
-Et mostro l’entrada per quan vagis al concert.PER A

S’empra “per a” quan expressem:

.Finalitat:
Ex:

-Menjar sa per a tenir salut.


.Destinació:
Ex:
-Aquest regal és per al meu padrí.A MIDA

És un tipus de locució adverbial. Significa que “té les dimensions adequades per al seu ús”.
Ex:
-El vestit li va a mida.


Per un altre costat, “mida” (substantiu) i “amidar” (verb) es refereixen a una mesura de tipus lineal.
Ex:
-Una taula de ping-pong amida 274 centímetres.

!!El verb “medir” és incorrecte en català, atès que és un castellanisme. En moltes zones de Catalunya com ara a la província de Lleida, es diu molt aquesta incorrecció. Cal dir:
-Quan mesura/amida/fa el pis amb metres quadrats?A MESURA QUE

És una locució conjuntiva. Té el significat de “com més”.
Ex:
-A mesura que passen els partits, el Barça es perfila com el millor equip de la lliga.

En canvi, “Mesura” (substantiu) i “mesurar” (verb) es refereixen a la quantitat d’una cosa quan la comparem amb una unitat.
Ex:
-El decibel mesura la intensitat sonora.


MENTRE
És una conjunció que té la funció d’introduir una acció que s’esdevé a l’hora que la del verb principal. Amb simultaneïtat.

-Mentre pinto l’habitació, escolto música.
MENTRE QUE
És una conjunció de tipus adversatiu temporal. Indica contraposició entre dues accions que s’esdevenen.

Ex:
-Tu portes els nens a l’escola, mentre que jo faré la compra.


MENTRESTANT
És un adverbi de tipus temporal. Fa menció al temps en què succeeix quelcom. Sempre apareix separat de l’oració principal amb comes.

Ex:
-Aniré al cinema amb les amigues. On estaràs tu, mentrestant?

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. 4t d'ESO,    
  Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: questions.cat)!!EXERCICIS:

1.      Explica les diferències que hi ha en l’escriptura de “per” i “per a”.

2.      Redacta tres oracions amb “per” i tres més amb “per a”.

3.      Cerca per Internet tres oracions amb “a mida” i tres més amb “a mesura que”.

4.      Realitza un mapa conceptual de la present fitxa. Recorda que no és un resum.

5.      Raona el significat de:

Mida, amidar, mesura, mesurar, a mesura, mentrestant, mentre que, mentre.


6.      Autoavalua’t: escriu una petita reflexió sobre com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa. Quins problemes has trobat en realitzar els exercicis? Què t’ha costat més i què menys d’entendre? Raona les teves repostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;