divendres, 8 d’agost de 2014

Els dialectes orientals. El rossellonès i l'alguerès. Adreçat a tot l'alumnat.


El rossellonès té com a principals característiques:
 1. La vocal final de la primera persona del singular del present d’indicatiu és amb una –i.
Ex:
-Jo Balli, jo dormi, jo corri…


 1. La majoria de vegades a les frases negatives apareix la partícula pas i sense l’adverbi no.
Ex:
-Havien pas moltes noies.


 1. Abundància de paraules franceses catalanitzades:
Ex:
cahiet (llibreta), cartable (cartera), craiun (llapis), voture (cotxe), jurnal (diari), socissa (botifarra), trotuart (voravia), presque (gairebé), apuprés (més o menys), afrosament (espantosament), agaçant (empipador), assieta (plat), xarmant (encantador), vitesse (velocitat), usina (fàbrica), tupet (barra), survetllar (vigilar), sous (diners), servieta (tovalló), ruta (carretera), meme (fins i tot), se fatxar (renyir, enfadar-se), contravenció (multa)…

L’alguerès presenta les característiques següents:
 1. La primera persona del singular del present d’indicatiu perd la terminació, tal i com passa al balear.
Ex:
-Jo cant, jo parl, jo ball…


 1. Les vocals A i E en síl·laba àtona es pronuncien [a]:
Ex:
-Par[a], n[a]bot…

 1. La I del diftong seguit de g esdevé L.
Ex:
alga (aigua), calgut (caigut)…


 1. Els articles masculins són Lo i Los.

 1. S’empren els demostratius aqueix, aqueixa i de l’indefinit calque (cada).

 1. Aparició d’arcaismes com: servici (servei), almanco (almenys), lletra (carta)…

 1. Ús de préstecs o calcs del sard.
Ex:
eba (egua), cabirany (setembre); del castellà: iglesia (església), i sobretot de l’italià: llumera (llum), marina (mar), fortuna (sort), fatxa (cara), campsant (cementiri)…

(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, Editorial Teide, Barcelona)
            (Fotografia per: Josep Maria Corretger)

!!EXERCICIS:
 1. Realitza un petit esquema de les tres característiques més importants de cadascun dels dos dialectes apareguts en aquesta fitxa.
 1. Amplia aquesta fitxa i cerca cinc paraules més del dialecte rossellonès i cinc més del dialecte alguerès que no hi apareguin.
 1. Esmenta quin d’aquests mots és del dialecte rossellonès i quin del dialecte alguerès
campsant, xarmant, llumera, survetllar, eba, almanco, aqueix, para, presque craiun.

 1. Dibuixa un mapa i situa on es parlen el dialecte rossellonès i el dialecte alguerès.
 1. Inventa un exercici per tal de treballar aquests dos dialectes a l’aula, emperò no el resolguis que ja ho farà algú altri.
 1. Investiga una mica i explica les raons per les quals es parla català a la Catalunya Nord i a l’Alguer.
 1. Fòrum: autoreflexió de la fitxa. Com t’han sortit els exercicis? T’ha resultat més aclaridora? Sabries explicar a un company o companya les principals diferències entre el dialecte rossellonès i l’alguerès? Raona les teves respostes.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;