dijous, 19 de juny de 2014

Revisem l'escriptura de la G i la J. Adreçat a tot l'alumnat.

Les lletres G i J estan representades pel mateix so en la llengua escrita. Fonèticament parlant seria el so fricatiu palatal sonor [ʒ].

Ex:

Jardí, jersei, gener, girafa, rajolí, juliol, juny...


Quan escrivim G i J?

.Escriurem J davant de A, O, U:

Ex:

Jaume, rajola, joventut...

.Escriurem G davant de E, I:

Ex:

Gerro, regional, gespa...


Excepcions a aquestes dues regles:

.Jersei, jeroglífic, jerarquia, majestat, jesuïta...

.Els mots que inclouen els grups –JECC- i –JECT-:

Ex:

Injecció, projecte, subjectar...


.Els noms propis que tenen orígens bíblics:

Ex:

Jesús, Jeroni, Jeremies, Jerusalem, Jericó....El verb ‘jeure’.

Ex:

Jec, jeus, jeu, jaiem, jaieu, jauen...


!Els grups consonàntics TG i TJ segueixen les mateixes normes ortogràfiques de la G i la J. Per tant:

.Escriurem TJ davant de A, O, U:

Ex:

Platja, pitjor, corretja...


.Escriurem TG davant de E, I:

Ex:

Garatge, metge, massatgista...


(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, editorial Teide, Barcelona)

(Dibuix i fotografia per: Josep Maria Corretger)
!!EXERCICIS:

1.      Escriu la G o la J en els mots següents:

Bo__os, plu__a, fet__e, __ustícia, __utge, sut__, allot__ar, pa__esia, __ove, __aqueta, espon__a, __irona, a__udant, __ermanastre, pa__inar, salvat__ia, __elea, __uliol, rellot__e, empit__orar, __estual.

2.      Ídem de l’anterior:

__ersei, __elateria, __eroglífic, ma__estuositat, __eneralitat, sub__ectar, __erani, __emmologia, __esuïta, __aure, __eia, __erusalem, pro__ecció, met__e, __erarquia, in__ecció, met__essa.

3.      Cerca al diccionari quatre paraules que desconeguis de l’exercici 1 i 2 i sense copiar del diccionari explica el seu significat.

4.      Escriu el plural dels següents sintagmes:

Una monja lletja, mitja taronja, una platja verge, la llotja d’un estadi, una corretja ampla.

5.      Pensa i escriu el present d’indicatiu del verb ‘jaure’ i ‘menjar’.

6.      Cerca cinc paraules que s’escriguin amb G i cinc més que s’escriguin amb J. Si algú ha participat en aquest exercici no val a repetir-les.

7.      Crea un exercici per a treballar la G i la J però no el resolguis que ja ho farà algú altri.

8.      Exercici d’ampliació. Realitza un esquema visual amb allò més important de l’escriptura de la G i la J. Recorda que han d’aparèixer com menys paraules millor.


9.      Fòrum. Autoavalua’t. Com t’ha anat la present fitxa? Què t’ha costat més i què menys? Per què? Sabries explicar a algun company o companya el més destacat d’aquesta fitxa sense equivocar-te? Com ho faries?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;