dissabte, 21 de juny de 2014

Les grafies X i IX. Adreçat a tot l'alumnat.

Les grafies X i IX tenen com a principal so que les representa la xeix, el so fricatiu palatal sord [ʃ], una mena de serp allargada en moviment.

Ex:

Xicot, Caixa, faixa, xinès…


Però quan escrivim X i IX?

.S’escriu X en els casos següents:

1.      A principi de mot:

Ex:

Xivarri, xerraire, xafogor…


2.      Darrere de consonant:

Ex:

Marxant, anxova…


3.      Darrere de I:

Ex:

Pixaire, guixaire, mixeta…


4.      Darrere dels diftongs AU i IU:

Ex:

Rauxa, disbauxa, xiuxiuejar…


.S’escriu IX en un únic cas:

-Després de les vocals A, E, O, U:

Ex:

Rebaixar, peixateria, coixinet, maduixa…


Ja hem vist que el so de les grafies X i IX es podia representar per una xeix [ʃ], emperò no és l’únic so possible. A més del so que ja coneixem, la lletra X també es pot representar fonèticament parlant per dos signes més. Els veiem:

[ks]: fixar, taxista, mixta, taxatiu…

[gz]: exercitar, examinar, exitós…


(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura.ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: altredia.wordpress.com)!!EXERCICIS:

1.      Escriu cinc paraules que s’escriguin amb X i cinc més amb IX.

2.      Amplia la fitxa amb més paraules que exemplifiquin cada regla.

3.      Pensa i escriu X i IX en els següents mots:

__ic, bru__ota, __inesa, va__ell, pun__a, __arop, ar__ivador, a__ella, nà__er, re__a, ru__at, pan__a, te__idor, dibu__ant, __urreria, arrau__at, se__anta.

4.      Cerca al diccionari dues paraules que no coneguis d’aquesta fitxa i anota el seu significat. Llavors, redacta una oració amb cadascuna d’elles.

5.      Inventa un exercici per tal de treballar la X i la IX. Posa-hi originalitat!

6.      Realitza una petita cerca en un diccionari i aporta cinc paraules amb X i cinc més amb IX que siguin d’ús poc corrent.


7.      Fòrum. T’ha resultat complicat la X i la IX? Què t’ha sortit millor i què pitjor? Per què ens equivoquem en l’escriptura d’aquestes dues grafies? Raona les tevés respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;