dilluns, 30 de juny de 2014

Els adverbis (1). Els adverbis de manera. Adreçat a tot l'alumnat.

Quan parlem de l’adverbi, estem parlant d’una categoria gramatical invariable que té com a principal funció la de precisar, ampliar o matisar el significat d’un verb, d’un adjectiu o d’un altre adverbi.

Ex:

-Corre poc. (acompanya al verb)

-Es pentina poc ràpid. (acompanya un adjectiu)

-Llegeix poc malament. (acompanya un adverbi)TIPOLOGIA D’ADVERBIS

Els adverbis poden ser de diversos tipus, les principals categories són les següents, tot i que en podem trobar alguna més. Poden ser de manera, de lloc, de quantitat, de temps, de negació, d’afirmació i de dubte.

En aquesta fitxa ens endinsem en els adverbis de manera. Els que apareixen de manera més sovintejada són els següents:

Així , alhora, almenys, arreu, bé, ben, corrents, debades, exprés, gairebé, mal, malament, millor, pitjor, sobretot.

La majoria d’adverbis es formen afegint –ment a la forma femenina de l’adjectiu del qual provenen i conservaran sempre l’accent si l’adjectiu femení en portava.

Ex:

Ràpid—ràpidament

Pàl·lid—pàl·lidament

Lent—lentament


A l’hora d’escriure dos o més adverbis dins de l’oració podem trobar dues possibilitats:

1.      Un davant de l’altre units per la copulativa “i”.

Ex:

Tendrament i càlidament.

2.      Suprimir el sufix en –ment del 2n adverbi i dels que el segueixin.

Ex:

-Canta plàcidament i amable.


.Hi ha diverses locucions adverbials que expressen manera o mode:

A corre-cuita, a dojo, al cap i a la fi, a les palpentes, amb prou feines, a penes, a poc a poc, a tort i a dret, a ulls clucs, de debò, de franc, de pressa, de sobte, en dejú, en doina, si fa no fa.(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura.ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Imatge extreta de: bwrzonajove.blogspot.com)!!EXERCICIS:

1.      Explica el significat de quatre de les següents expressions.

A dojo, a les palpentes, de franc, en dejú, de sobte, en doina, a tort i a dret, a ulls clucs.

2.      Escull quatre adverbis de manera i redacta una oració amb cadascun d’ells.

3.      Escriu d’adverbi dels següents adjectius:

Lleuger, hàbil, segur, calculador, intel·ligent, detall, escrupolós, minuciós, pàl·lid.

4.      Crea un exercici per treballar a l’aula en el qual apareguin adverbis de manera.

5.      Coneixes el nom de l’adverbi que s’amaga en aquesta fotografia de la fitxa? Justifica la teva resposta.


6.      Fòrum: t’ha anat bé el treball en aquesta fitxa? Què t’ha resultat més complicat i per què? Per a què et serviran els adverbis a l’hora d’escriure? Raona les teves respostes.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;