divendres, 10 d’agost de 2012

Quan escrivim ela geminada? Adreçat a tot l'alumnat.

Escrivim amb ela geminada (l·l), el punt és volat al mig i no així (l.l) o amb guió (l-l).

1. Els adjectius que comencen per il·l-:

Ex:

Lògic: il·lògic, legítim: il·legítim, licit: il·lícit, legal:il·legal, liberal:il·liberal, limitat:il·limitat…2. Els mots començats per al·l-:

Ex:
Al·lèrgia, al·licient, al·lucinació, al·lusió, al·legòric, al·leluia, al·legar…3. Els mots començats per col·l-:

Ex:
Col·laborar, col·loqui, col·lecció, col·lectiu, col·legi, col·locar, col·linial, col·ligar (lligar plegades diferents coses)…4. Els mots que acaben en -el·la:

Ex:
Mortadel·la, novel·la, ombrel·la, parcel·la, varicel·la, aquarel·la, caravel·la, cel·la, damisel·la, franel·la (teixit fi i lleuger de llana)…5. Els mots que acaben en –il·la:

Ex:
Axil·la, clorofil·la, goril·la, pupil·la, til·la, tranquil·la…6. Dins d’una mateixa família de paraules se solen alternar mots amb ll i amb l·l:

Ex:
Metall: metàl·lic, metal·lúrgia…

Cristall: cristal·lí, cristal·litzar, cristal·lografia…N.B. Una regla que pot ajudar-te a saber si un mot porta o no l·l: la grafia de la ela geminada sol coincidir amb l’ús de ll en anglès i en francès:

Ex: col·legi: collage (francès), collage (anglès); excel·lent: excellent (francès), excellent (anglès).(Adaptat de: Còrdova, Núria i Andreu Freixes, (2009). Quadern de treball. Llengua catalana 2. Batxillerat, Castellnou Edicions, Barcelona.

(Imatge extreta de: errorssihorrors.blogspot.com. Foto: Anna Garcia Marginedas)


!!EXERCICIS:

-Amplia la present fitxa amb més exemples i més regles d’escriptura de la ela geminada. Si és necessari cerca per Internet o en manuals gramaticals.

-Escriu deu oracions on apareguin paraules que portin ela geminada.

-Completa el següents mots amb ela o ela geminada:

Satè___it, este___ar, co___isió, conste___ació, Ape___es, Composte___a, varice___a, Marce___la, Ave___í, co___egi, pe___ícula, so___icitud, ce___a, insta___ar, po___ució, i___uminar, i___egalitat, tranqui___ament, desti___ació, co___ector, pa___iar, metà___ic, e__ctrònic, fa___era, ce__ebrar, carave__a, ca___aix, re__igió.

-Diferencia els següents mots segons s’escriguin amb ela geminada o ela:
Anul·lar /anular:
Rebel·lar/ revelar:
Vil·la/vila:
Al·ludir/eludir:

-La imatge de la fitxa conté un error. Sabríeu esmentar quin és, corregir-lo i comentar el perquè?

2 comentaris :

Sheila ha dit...

-Completa el següents mots amb ela o ela geminada:

Satèl•lit, estel•lar, col•lisió, constel•lació, Apel•les, Compostel•la, varicel•la, Marcel•la, Avelí, col•legi, pel•lícula, sol•licitud, cel•la, instal•lar, pol•lució, il•luminar, il•legalitat, tranquil•lament, destil•lació, col•lector, pal·liar, metàl•lic, electrònic, fal•lera, celebrar, caravel•la, calaix, religió.

Josep Maria Corretger ha dit...

Hola Sheila,

Veig que estàs molt activat avui, potser per la nevadeta!!!

Exercici correcte.

Moltes gràcies per estar participativa.

Les millores ja es van notant en la teva escriptura.

JM.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;