divendres, 10 de juny de 2011

Adverbis i locucions adverbials (2). Adreçat a tot l'alumnat.
D'entre els adverbis més coneguts destaquen:


abans, després, aviat, tard, mai, sempre, tothora, sovint, llavors, aleshores, alhora, ensems, encara, mentrestant, ja, enguant (aquest any), antany (anys enrere), ahir, avui, demà, l'endemà.D'altra banda, si ens endinsem dins de les locucions adverbials de temps:


a punta de dia, a trenc d'alba, de matí, al matí, a migdia, havent dinat, a la tarda, cal capvespre, a l'hora baixa, abans-d'ahir, abans-d'ahir l'altre, demà passat, demà passat l'altre, demà passat no l'altre (típica del dialecte valencià), a hores d'ara, avui, ara com ara, d'aleshores ençà, avui dia, ara com ara, d'aleshores ençà, d'ara endavant, en endavant, com més aviat millor, al més aviat possible, de seguida, tot seguit, al cap de poc, de tant en tant, de tard en tard, de vegades, a vegades, a voltes, a deshora, a destemps.D'altres locucions adverbials:a més, a més a més, d'allò més, qui-sap-lo, fora mida, ultra mesura, pel cap alt, a tot estirar, pel cap baix, bé prou, ben bé, si més no, més o menys, si fa no fa.

-Cal tenir ben present que hi ha una sèrie de paraules invariables, és a dir, que no tenen plural:massa, força, prou i gens.Incorrecte: masses, forces, proutes.

-S'ha de diferenciar amb claredat:tan: davant d'adjectius i adverbis. Equival al 'tan' castellà.Ex: -És tan bon xicot en Lluís.tant: equival al 'tanto' castellà.Ex: -No mengis tant.gairebé: quasi.Ex: -Gairebé no arriba el primer a meta.

gaire bé: adverbi + adverbi.Ex: -Els deures no els ha fet gaire bé.!! EXERCICIS:


-Llegeix detingudament la fitxa i escriu deu oracions utilitzant adverbis o locucions adverbials.-Redacta quatre oracions on aparegui 'massa', 'prou' i 'força' en sentit plural. Ex: -No té massa ganes de fer esport.-Anota els adverbis d'aquesta fitxa que més utilitzes quan parles en català i explica el perquè. Quins has afegit al teu vocabulari particular?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;