dimecres, 1 de juny de 2011

Adverbis i locucions adverbials (1). Adreçat a tot l'alumnat.
L'adverbi és una classe gramatical que modifica el verb, adjectius i altres tipus d'adverbis.Per exemple:-És molt atractiu.-Està ben lluny.

A nivell morfològic és una paraula que no presenta cap flexió, per tant, és invariable, però sí que té en molts casos plural:Ex: tal vegada, de vegades, molt, molts, corrent, corrents. Però són comptats.
A nivell sintàctic l'adverbi té la funció de complement circumstancial (CC). Poden ser cc de lloc (a on?), de temps (quan?), de quantitat (quant?), de mode o manera (com?), d'afirmació (sí, també, evidentment), de negació (no, tampoc, gens), de dubte (potser, tal vegada). Ja els vàrem repassar en una altra fitxa del blog.
A nivell lèxic, l'adverbi més conegut és el de mode que acaba en -ment afegit a la forma femenina de l'adjectiu:Ex: tranquil·lament, ràpidament, malament, sortosament...-Adverbis de lloc: 1 paraula.aquí, allà, amunt, avall, (a ) dalt, (a) baix, damunt, davall, davant, darrere, (a) dins, (a) fora, endins, enfora, prop, lluny, (a) sobre, (a) sota, endavant, endarrere, enlloc, pertot, arreu, enlaire, daltabaix, on.

-Locucions adverbials de lloc: formades per més d'un element.a tot arreu, pertot arreu, al capdamunt, al capdavall, cap amunt, cap avall, cap aquí, cap allà, encà, enllà, a l'entorn, al voltant, pels volts, a mà esquerra, a mà dreta, al defora, de part de fora, al costat, a la vora, a tocar, dalt de tot, de dalt a baix, de (dalt, baix, fora, dins) estant.

És important saber diferenciar:

-Enlloc: a cap banda.Ex: -De llibres, no n'hi havia enlloc.-En lloc: en comptes de.Ex: -En lloc d'anar-hi, vaig preferir fugir.

-Pertot: a tot arreu.Ex: -Aquest curs he rebut premis pertot.
-Per tot: preposició + determinant.
Ex: -No he quedat amb la Júlia per tot el que em va dir.


N.B. Saps l'adverbi que se li atribueix al caragol?!! EXERCICIS:-Redacta vuit oracions utilizant un adverbi i una locució adverbial en cadascuna.
-Escriu quatres oracions dues amb pertot i dues amb per tot.
-Realitza un petit quadre esquemàtic on apareguin tots els complements circumstancials.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;