dilluns, 19 de novembre de 2018

Treballem els refranys. Adreçat a tot l'alumnat


Un refrany és una frase sentenciosa divulgada, és a dir, un proverbi, màxima o sentència moral i didàctica, de caire erudit o popular i que pretén mostrar una conclusió, ensenyament o norma de conducta.

De vegades, podem trobar que són entenedors, ja que, empren un llenguatge proper i directe, en canvi, d’altres vegades, utilitzen formes metafòriques. D’aquí, pot donar-se que un refrany té diverses interpretacions. Per això, cal anar amb molt de compte a l’hora d’interpretar els refranys, perquè poden expressar idees que van molt més enllà d’allò que es pot deduir del significat de les paraules.

Els refranys ens transmeten la manera de ser i de fer dels pobles, i mantenen viva la saviesa popular. De fet, emprar refranys en l’oralitat dona mostra de cultura i saber. Per tant, els refranys fan referència a tots els aspectes de la vida:

.La feina, els diners, el poder:
Ex:
-A bons ocis, mals negocis.

.El bestiar:
Ex:
-A bou vell, esquella nova.

.La mar:
Ex:
-A barca vella tothom hi fa estrella.

.El calendari:
Ex:
-A l’estiu, tota cuca viu.

.La salut:
Ex:
-A la vellesa, bonys i berrugues.

.Bons consells:
Ex:
-A la casa que hi ha un vell, no hi faltarà un consell.

I podríem seguir.

La majoria dels refranys tenen dues parts, marcades sovint per una paraula o coma. Aquestes dues paraules poden presentar una rima.

Ex:
-A casa de l’amic necessitat, vés-hi sense ser cridat.
-A casa d’un titella, ella és ell i ell és ella.
-Qui té boca s’equivoca i qui té nas es moca.
!Podeu ampliar informació en els següents enllaços:
(Adaptat de: DIVERSOS, Llengua catalana i literatura 2n ESO, Editorial Teide, Barcelona, 2010)
(Imatge extreta de: books imatges)!!EXERCICIS:
1. Cerca tres refranys diferents que tractin els temes: feina, bestiar, mar, calendari, salut, bons consells, afegeix-los aquí i explica el seu significat.

2. Explica el significat dels següents refranys:
.A casa del paleta mai la feina no està feta.
.A les penes, punyalades.
.A més doctors, més dolors.
.A diners pagats, braços trencats.
.A l’hivern el millor amic és un bon abric.
.A burra que criï no li diguis arri.
.El mar abans per veí que senyor mesquí.

3. Completa els refranys amb els mots que hi falten:
boca, diner, ganivet, avui, ca, mosca, ull, demà, or.

.A cal ferrer, __________ de fusta.
.Com més por té el _____, més lladra.
.El que puguis fer ______, no ho deixis per _________.
.En ______ tancada, la ________ no hi farà entrada.
.No és ______ tot allò que lluu.
.Tant et vull que et trac un _____.
.______ vol diner.

4. Explica el significat dels refranys de l’exercici 3.

5. Crea una gamificació per tal de treballar els refranys a l’aula.

6. A partir dels següents significats, cerca el refrany adequat.
.Pels diners tothom s’enginya.
.No cal desesperar-se mai d’arribar a poder tenir el que es desitja.
.Els jocs de força corporal són propis de la gent baixa.
.D’una dissort, en sol venir una altra.
.Cal procedir amb cautela en parlar de coses delicades.
.No ens podem fiar de les aparences.

7. Inventa un joc tipus test amb tres significats a escollir i en el qual apareguin els següents refranys:
.Qui no es consola és perquè no vol.
.Comptes clars fan bons amics.
.S’atrapa més aviat un mentider que un coix.
.Cada dia cols, amarguen.
.Qui va amb un coix al cap d’un any és coix i mig.
.Un clau en treu un altre.

8. Classifica els següents refranys segons el seu significat:
.Càrrega que plau no pesa.
.Tant d’anar el càntir a la font, arriba que es trenca.
.Qui canta els seus mals espanta.
.Qui paga el que deu fa cabal per son hereu.
.De tal buc, tal eixam.
.Val més boig conegut que savi per conèixer.
.A tot arreu se’n fan, de bolets, quan plou.
.Qui té boca s’equivoca i qui té nas es moca.
.No diguis blat que no sigui al sac i ben lligat.
.Ase magre, ple de mosques.

9. Explica el significat de vuit refranys que no coneguis el significat de les activitats 7 i 8.

10. Cerca a Internet una fotografia per a cadascun d’aquests refranys i explica en una línia el seu significat.
.Estisores obertes, desgràcies certes.
.A casa de ta germana, només un cop de setmana.
.A l’home més savi, una sola dona el torna ximple.
.Gall que canta quan el sol ja és post canta a morts.
.D’aquí a cent anys, tots calbs.
.A paraula nècia, orella sorda.
.Com més vell, més pell.
.A casa de ton germà, no hi vagis a estiuejar.

11. Busca cinc refranys en castellà i anota la seva equivalència al català. Són equivalents els refranys en castellà, català i anglès? Raona la teva resposta.

12. Imagina’t que pots decidir com treballar els refranys a l’aula. Com t’agradaria fer-ho? Quines activitats t’agradaria fer i per què? Raona les teves respostes.

13. Realitza un treball d’investigació i cerca vuit frases fetes o refranys vinculats amb el món dels trens.

14. Autoavalua’t: reflexiona sobre com t’han sortit les activitats sobre els refranys. Amb quines dificultats t’has trobat i per què? Què has de recordar de la present fitxa sobre els refranys?

15. Fòrum: empres refranys en la llengua oral? Per què? Com aprens els refranys? Tens algun sistema concret?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;