divendres, 5 de maig de 2017

"Tristany i Isolda". Treballem el film. Adreçat a tothom

Glossa una llegenda medieval de cicle artúric que simbolitza l’amor fatal i impossible. La història sembla que té orígens celtes i que a la vegada està inspirada en tradicions que provenen del País de Gal·les o de Cornualles, així com també s’han fonamentat en elements de l’antiguitat clàssica. El nom Tristany  remet a “tristor”, i són diverses les citacions de trobadors que ens fan suposar que la llegenda s’originà a França. Aquest mite va revaloritzar-se gràcies a l’òpera de Richard Wagner, Tristany i Isolda que s’estrenà el 1865. El romanista francès Joseph Bédier en recuperà el relat a partir de textos medievals fragmentaris per donar-la a conèixer al gran públic com “El romanç de Tristany i Isolda” (1900) i que ens català fou traduïda per Carles Riba i publicada per Quaderns Crema el 1992.

En aquesta magnífica adaptació portada al cinema de 2006 veurem la història colpidora del cavaller Tristany que lluita per aconseguir l’amor de la seva estimada Isolda. Finalment, aconseguiran estar junts?


  

!!EXERCICIS:

1. Quin problema tenen els irlandesos amb els seus adversaris anglesos?

2. Qui és Tristany? A quina persona important mata al camp de batalla contra els irlandesos i que a més té un vincle amb Isolda?

3. Quina reina important mor i és enviada al mar? De què va morir? De qui és la mare?

4. Què descobreixen Tristany i els seus amics i que pot ésser important per a un cas d’emergència?

5. Quina estratègia política té el rei per fer front als irlandesos?

6. Marc arrisca la vida per salvar la vida d’un noiet? Qui? Quines conseqüències li comportarà aquest fet, tant a nivell físic com moral?

7. Com es decideix que el nou rei serà Marc?

8. Per què els enemics s’emporten les dones del poblat del rei Marc?

9. On troben a Tristany després de la seva primera mort? Qui el salva i com? Per què es pensaven que havia mort realment?

10. Per què la primera dama d’Isolda aconsella a aquesta de no dir el seu nom real a Tristany? Quin nom es posa realment Isolda per enganyar a Tristany?

11. Com s’origina l’amor entre Tristany i Isolda?

12. Per què Isolda comenta a Tristany que l’amor entre tots dos és impossible?

13. Qui aconsella al rei tenir una esposa i amb quina finalitat?

14. Per què es realitza un torneig festiu en el campaments dels adversaris?

15. Quin inconvenient té vèncer el torneig i com pot afectar la relació entre Tristany i Isolda?

16. Amb qui s’ha de casar Isolda i per què? Ella realment ho desitja? Per què?

17. Com actuaríeu vosaltres al lloc de Tristany en relació a l’aparellament del seu rei Marc i Isolda?

18. Quina proposta fa Isolda a Tristany per tal de veure’s sense que ningú els descobreixi? Funcionarà realment?

19. Creus que la història de Tristany i Isolda és un amor impossible? Com actuaries si fossis Tristany? I si fossis Isolda? Raona la teva resposta.

20. Qui diu i quan: “L’estimava com un fill i el vaig utilitzar pels meus propòsits”? A qui es refereix?

21. Finalment, el rei Marc i Tristany acaben signant les paus? Quan es produeix l’acostament? Qui fa el primer pas?

22. Per què Tristany es veu decaigut per la cort segons el rei Marc? Com el rei Marc vol curar aquesta petita tristor?

23. Per què Tristany posa primer lluitar per la seva gent i no l’amor per Isolda a la qual rebutja?




24. Per què Tristany decideix no ésser el successor del rei Marc?

25. Quins consells dóna Isolda a Tristany sobre l’amor?

26. Qui descobreix l’afer de Tristany i Isolda? Com comença a sospitar? Com ho descobreix? Quin conflicte polític s’origina?

27. Quan el rei Marc sospita que Isolda pot tenir un amant? A qui ho comenta primer?

28. Quina festa celebren a la cort del rei Marc?

29. Com descobreixen la infidelitat de la reina Isolda i quines conseqüències pot comportar?

30. Com  i quan el rei Marc perdona Isolda i Tristany?

31. Com definiries el film de Tristany i Isolda, com una història d’amor o de guerra? Per què?

32. A la vida real, creus que hem de lluitar per aconseguir el veritable amor, sense fingir? Raona la teva resposta.

33. Fòrum: has llegit el relat sobre el romanç de Tristany i Isolda que ens ha arribat gràcies al romanista Joseph Bédier? Què et va semblar la història?

(Imatge extreta de: fiuxy i cozy)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;