dimarts, 4 d’abril de 2017

La grafia del so [r] en mots prefixats i compostos. La nova ortografia de l'IEC (3). Adreçat a tothom


Una altra de les modificacions en la nova gramàtica fa referència al so de la [r], concretament quan apareix precedit d’un prefix o d’un radical hem d’escriure una erra.

aerorefrigerant, antiràbic, Bielorússia, birefrigència, bioritme, brevirostre, Contrareforma, contrarestar, desoxiribonucleic, dextrorotatori, extraradi, fotoresistència, iberoromà, infraroig, monoraïl, multiracial, neorealisme, polirítmia, prerequisit, preromànic, pseudoràbia, radioreceptor, semirecta, sobrereserva, suprarenal, teleradar, termoregulador, trirectangle, turboreactor, vicerectorat.


Per un altre costat, s’escriuen amb doble erra:

a)      Els mots que comencen amb els prefixos:

a-      (privatiu), a- (verbalitzador), cor- (variant de con-) i ir- (variant de in-):

arrafidi, arreflèxia, arrítmia, arrize; arraconar, arrecerar, arrenglerar, arriscar, arromançar, arruïnar; corredemptor, correferent, corregnar, correligionari, correpressor, corresponsable, irracional, irreal, irregular, irresolt, irreverent, irrompible.


b)     El mot erradicar i derivats:

Ex:
Erradicació, erradicatiu.c)      En alguns mots prefixats ja formats en llatí:

Ex:
Birrem, prerrogativa, prorrata, pròrroga, prorrompe, trirrem, virrei; en compostos manllevats: aiguarràs, bancarrota, xafarranxo; i els delocutius: arreveure, anorrear.d)     Els compostos que tenen radicals d’origen grec:

raqui(o)- ‘columna vertebral’, reo– ‘corrent’, rin(o)- ‘nas’, rinco­ ‘trompa, bec’, riz(o)- ‘arrel’ i rodo- ‘rosa’, i amb les terminacions –rràfia ‘costura, sutura’ –rràgia ‘vessament’, –­rrea ‘flux’, –rrexi ‘ruptura, esquinç’ –rrinc ‘trompa, bec’ i —rroide: cefalorraquidi, glucorràquia, intrarraquidi, pneumatorràquia; batirreòmetre, biorreologia; arrínia, catarrí, cetorrínid, cromorrinorrea, dacriorrinostomia, leptorrí, mesorrí, mesorrínia, otorrinolaringòleg, platirrí; cinorrinc, nematorrinc, nissorrinc, ornitorrinc, Oxirrinc (ciutat de l’antic Egipte); arrize, arrizòfit, arrizotònic, coral·lorriza, glicirrizina, micorriza, micorrizogen, pilorriza, polirrize; calciorrodocrosita, cinorròdon, metarrodopsina; arteriorràfia, neurorràfia, perineorràfia; blennorràgia, hemorràgia, mastorràgia, otorràgia; amenorrea, diarrea, gonorrea, seborrea, verborrea; cariorrexi, himenorrexi, metrorrexi, miorrexi; hemorroide, limforroide.


Finalment, pel que fa als compostos de caire patrimonial, la erra va precedida de guionet:
Ex:
Barba-roig, guarda-roba, mata-rates; Coma-ruga, Font-romeu.(Adaptat de l’IEC)

(Imatge extreta de: lallibretadelesidees)!!EXERCICIS:

1.      Realitza un esquema amb els principals aspectes d’aquesta fitxa.

2.      Esmenta si les següents paraules són correctes o no i per què.

Infra-roig, hemoràgia, verborea, otorinolaringòleg, arreveure, virei, prerrogativa, eradicar, pre-romànic, radioreceptor, Comaruga, barba-roig, extraradi, vice-rectorat.

3.      Explica amb les teves paraules una norma de la present fitxa.

4.      Realitza un top de deu paraules que puguis utilizar de manera més habitual en aquesta fitxa i d’aquesta manera t’ajudaran a interioritzar-les.


5.   Fòrum: què en penses de la presents normes que afecten als mots prefixats i compostos? Quina norma veus que et pot comportar més dificultats d’entesa i per què?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;