dijous, 27 d’abril de 2017

"En acabar" o "a l'acabar". La nova gramàtica de l'IEC (2). Adreçat a tothom

L’aparició de la “Gramàtica de l’IEC” (2016) admet com a novetat l’ús de la construcció al seguida d’infinitiu amb valor temporal, això no vol dir, que la fins ara correcta, en seguida d’infinitiu deixi de ser-ho. Així doncs, ara totes dues són possibles.
Per tant, podem dir:
-“A l’acabar” o “En acabar”. (A / En + infinitiu amb valor temporal)
Ex:
-A / En l’acabar l’obra de teatre retornarem a casa.
El fet que fins a l’actualitat la forma Al + infinitiu amb valor temporal havia estat deixada de banda, era perquè es considerava un calc del castellà. Actualment es considera com a pròpia d’alguns parlars valencians. Ara bé, En + infinitiu amb valor de temporalitat adquireix un registre més formal.
D’altra banda, la nova gramàtica també admet el valor causal de Al + infinitiu i En + infinitiu.
Ex:
-En no saber la direcció, arribà tard.
-Al no saber la direcció, arribà tard.
Anteriorment, aquestes dues formes amb valor causal es consideraven incorrectes i calia substituir-les per construccions com “pel fet que” i “com que”.
Ex:
-Pel fet que no sabia la direcció, arribà tard.
-Com que no sabia la direcció, arribà tard.
Finalment, i pel que fa al canvi i caiguda de preposició, en les oracions d’infinitiu en funció de complement preposicional que únicament podien anar introduïdes per “a” o “de”, ara també s’admet “en” o “amb” davant d’infinitiu, per tant, ja no cal fer el canvi de preposició. Ara bé, la nova gramàtica aconsella utilitzar “a” o “de” en registres formals.
Ex:
-Pensa a / de comprar el pa.
-Pensa en comprar el pa.
-S’acontenta amb veure Merlí.(Adaptat de “Etcètera”, Núria Puyuelo)
(Imatge extreta de: significado.net)

!!EXERCICIS:
  1. Realitza un resum amb allò fonamental i que cal recordar de la present fitxa.
  2. Redacta vuit oracions emprant les preposicions “a”, “de”, “en”. “amb” davant d’infinitiu.
  3. Per què abans no eren correctes En/Amb + infinitiu?
  4. Fòrum: penses que la nova gramàtica de l’IEC és una facilitadora de l’aprenentatge tant per a l’alumnat com per al professorat? Raona la teva resposta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;