dimarts, 19 de maig de 2015

Una llambregada als indefinits. Adreçat a tot l'alumnat

Són un tipus de determinants que indiquen precisió. Poden ésser de dos tipus:

1)      Variables:

Variaran segons si escrivim en singular o bé en plural.

Tot, tota, tots, totes.
Un, una, uns, unes.
Algun (no s’accentua, és aguda), alguna, alguns, algunes.
Ambdós, ambdues, tots dos, totes dues.
Cada un, cada una, cadascun, cadascuna.
Mateix, mateixa, mateixos, mateixes.
Qualsevol, qualssevol (masculí plural), qualsevulla, qualssevulla (femení plural)
Altre, altra, altres.
Tal, tals.

2)      Invariables:

Sempre seran iguals, tant per al singular com per al plural.

Cada, cap, sengles (un per a cadascun/a de dues o més persones o coses.)


.Poden actuar com a pronoms indefinits:

Algú, alguna cosa, quelcom (alguna cosa), res.
Altri (un altre), altre, altra cosa.
Ambdós, ambdues.
Cadascú, cada u.
Ningú, res, cap, cap cosa.
Qualsevol, qualssevol, qualsevulla, qualssevulla.
En tal, en tal i en tal altre.
Tot, tothom.
Un, una, hom (algú).


.Pautes per escriure bé els indefinits:

1.      La forma ‘mateix’ no té valor pronominal.

Ex:
-És l’amo de l’empresa i l’encarregat de la mateixa. (incorrecte)
-És l’amo de l’empresa i n’és l’encarregat. (correcte)2.      Si volem emfatitzar el nom, cal emprar la forma ‘mateix/a’ i no la forma ‘propi/pròpia’.

Ex:
-El propi senyor va assistir a l’acte. (incorrecte)
-El mateix senyor va assistir a l’acte. (correcte)


3.      La forma ‘tot’ és invariable sempre que vagi davant d’un topònim acompanyat d’article.

Ex:
-He navegat per tot Sud-amèrica.


4.      ‘Res’ actua com a pronom. Té el significat de ‘cap cosa’. No té cap semblança amb l’adverbi de quantitat ‘gens’, que vol dir ‘una mica’.

Ex:
-Jugar a futbol no m’agrada gens.
-Avui no  m’han enviat res.


5.      Interferències: cal evitar les interferències amb el castellà. Molt important!

Algo (incorrecte)--------------alguna cosa/res  (correcte)

Els demés (incorrecte)--------els altres/la resta (correcte)

Ninguna (incorrecte)---------cap (correcte)

Varis, varios (incorrecte)-----diversos/alguns/uns (correcte)

Què tal estàs? (incorrecte)-----Com estàs? Com va? (correcte)LA FUNCIÓ PRONOMINAL

Els demostratius, els possessius, els numerals, els quantitatius i els indefinits poden realitzar la funció de determinants, així com també substitueixen el nom.

Ex:

-Aquest gos es va perdre l’altra setmana.
    (Det)

-Aquest es va perdre l’altra setmana.
 (Pronom)

-Lliura’m el teu examen.
                   (det)

-Lliura’m el teu.
                   (pr)

(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)

(Imatge extreta de: agaudi.wordpress.com)!!EXERCICIS:

1.      Subratlla les formes d’article, demostratiu, posessiu, numeral, quantitatiu i indefinit que vegis en el següent text.2.      Explica la diferència que hi ha entre ‘gens’ i ‘res’ i escriu tres oracions amb cada paraula.


3.      Comenta la diferència que existeix entre ‘molt’ i ‘gaire’ i redacta tres oracions amb cada paraula.


4.      Corregeix els errors que vegis en les oracions següents:

.Hi ha dos noies jugant al pati.

.Tens bastantes oportunitats per superar el curs.

.A Tarragona compren forces llibres de lectura.

.Vaig veure varis individus que venien entrades a la revenda.

.Si no fos pels demés, tot hagués anat sobre rodes.
.No existeix ninguna possibilitat de guanyar la Champions.

.Aquesta ensaïmada no m’agrada res.

.Va trencar un vidre però no tinc proves del mateix.

.Tens algo per menjar?

.Cadascun sap del que és capàs.


5.      Redacta una oració amb els següents indefinits:

Altri, qualssevol, hom, ambdues, quelcom, sengles, mateixa, cap cosa.


6.      Subratlla el mot correcte de les parelles que tens a continuació:

Els demés/els altres;  alguna cosa/algo;  varis/diversos;  ninguna/cap;

No m’ha dit gens/no m’ha dit res;   hom/om;  quelcom/algo.


7.      Inventa un exercici original per tal de treballar els indefinits.8.      Autoavalua’t: quins dubtes t’han sorgit amb els indefinits? Com els pots resoldre? Quins casos t’han generat més dificultats i per què?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;