divendres, 6 de març de 2015

El text, l'oració i les classes gramaticals. Adreçat a Batxillerat

Quan parlem del text ho fem d’una unitat lingüística constituïda per un conjunt de paraules articulades fins a crear una unitat textual.

Aquí és quan entra en joc l’oració, formada per un conjunt de paraules que actuen com a categoria gramatical i alhora s’articulen en sintagmes amb les seves funcions.


Dins de l’oració trobem tres tipus d’anàlisi:

1.      La morfològica

Aquesta anàlisi està conformada per les categories gramaticals, uns mots que tenen unes característiques comunes. Es poden classificar en variables i invariables:

Categoria:

.Determinant:

Acompanya el nom. És variable en gènere i nombre.

Ex:
-Aquest escriptor és molt simpàtic.
-El pagès porta la fruita a vendre.


.Substantiu:

Assigna els elements com persones, objectes, animals. És variable en gènere i nombre.

Ex:
-L’equip de la meva germana va primer.
-La taula està molt ben endreçada.


.Adjectiu:

Matisa el nom, el qualifica. És variable en gènere i nombre.

Ex:
-Vehicles ràpids, vianants lents.
-Noia treballadora.


.Pronom:

Apareix al lloc del nom, el substitueix, emperò també pot substituir un adjectiu o un adverbi. És variable en gènere i nombre.

Ex:
-Ell m’ho va dir.
-Ho és molt, de maca.


.Verb:

Són les accions, l’estat i la pertinença. És variable en nombre, persona, mode i temps.

Ex:
-Menja de seguida.
-Mira’t al mirall abans de sortir..Adverbi:

Modifica el verb, l’adjectiu o un altre adverbi. És invariable.

Ex:
-Marxa lentament.
-Allí trobaràs el llibre..Preposició:

Uneix i relaciona les diferents categories amb la subordinació. És invariable.

Ex:
-Demà juga el Barça contra el Madrid.
-Veuré el film amb ella..Conjunció:

Lliga i relaciona les oracions mitjançant la coordinació i la subordinació. És invariable.

Ex:
-La germana i el cosí menjaren plegats.
-Em vas dir que sí.2.      Sintagmàtica

Els sintagmes són estructures que es conformen al voltant del nucli, i el nucli en serà el centre.

Tipologia de sintagmes:

1.      Sintagma nominal (SN)

Ex:
-Lleida és la capital de les terres de ponent.
-La cadira de casa s’havia trencat.


2.      Sintagma verbal (SV)

Ex:
-En Joan atendrà els artistes.
-La Martina menja un gelat amb les seves amigues.


3.      Sintagma adjectiu (SAdj)

Ex:
-És agradable estimar-te.
-Està enfadat amb tu.


4.      Sintagma adverbial (SAdv)

Ex:
-Escriu àgilment.
-Viatjarem demà.

5.      Sintagma preposicional (SPrep)

Ex:
-Es troba a les seves amigues contínuament.
-El llibre del professorat ens anà molt bé.


3.      Sintàctica:

Els constituents de  l’oració s’uneixen per formar els dos principals elements: el subjecte i el predicat. Llavors, apareixen els nuclis que són els elements destacats de cada sintagma i els elements subordinats al nucli que s’anomenen complements. Seria el tipus d’anàlisi on a través de les fletxes es veuen la relació entre els sintagmes.
(Adaptat del llibre d’aula: DIVERSOS, (2012). Llengua catalana i literatura. Batxillerat 1, Cruïlla, Barcelona)

(Imatge creada pel poeta visual: Antonio Gómez)!!EXERCICIS:

1.      Explica la diferència que hi ha entre funció i categoria i exemplifica-ho.

2.   Redacta un exemple de cada categoria: determinant, substantiu, adjectiu, pronom, verb, adverbi, preposició, conjunció.

3.      Pensa un exemple dels següents sintagmes: SN, SV, SAdj, SAdv, SPrep.


4.      Completa els sintagmes amb d’altres sintagmes.

.El bibliotecari__________________________________________.

.Estic fart de___________________________________________.

.Van demanar__________________________________________.

.Han augmentat_________________________________________.


Fòrum: autoavalua’t. Com t’han sortit els exercicis de la present fitxa? Què t’ha costat més d’entendre i per què? Sabries explicar a un company la diferència que hi ha entre categoria i funció?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;