dimarts, 22 de juliol de 2014

Els adverbis (4). Els adverbis de temps. Adreçat a tot l'alumnat.

Els adverbis de temps són força coneguts i contínuament els podem trobar en els textos escrits o bé en l’oralitat. Ens hi aturem per repassar-los:
abans-d’ahir, ahir, aleshores, anit, ara, aviat, avui, demà, després, encara, enguany, ja, llavors, mai, mentrestant, quan, sempre, sovint, tard, tothora.

També podem trobar expressions adverbials que indiquen temps:
a trenc d’alba, a/de vegades, al capvespre, cap al tard, d’hora, de dia/de nit, de matí, de seguida, demà passat, l’endemà, tot seguit, una vegada.

¡Compte:
.abans-d’ahir: s’escriu amb un guionet.
.aleshores i llavors són sinònims.
.anit: vol dir ‘ahir a la nit’.
.enguany: significa ‘aquest any’.
.mentrestant: indica ‘al mateix moment’ que fas alguna cosa.
.tothora: equival ‘a tota hora’.
.a trenc d’alba: significa ‘en clarejar el dia’. ‘a punta de dia’.
.demà passat: en alguns dialectes hi ha el costum d’invertir-ho i dir: ‘passat demà’.
.l’endemà: és ‘el dia que segueix immediatament al dia del que algú parla’.
.Quan: indica temps i equival a “cuando” castellà.
Ex:
-Quan podem tornar a quedar.
No l’hem de confondre amb Quant: que indica quantitat. Equival a “cuanto” castellà.
Ex:
-Quan val inscriure’s a la cursa?(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, Editorial Teide, Barcelona)
            (Ampliació i fotografia: Josep Maria Corretger)


!!EXERCICIS:
  1. Redacta una oració amb els següents adverbis de temps:
abans-d’ahir, aleshores, anit, enguany, mentrestant, tothora, quan, ara.
  1. Explica que signifiquen les següents expressions que indiquen temps:
a trenc d’alba, de vegades, cap al tard, demà passat, l’endemà.
  1. Anota el nom de quatre films catalans que continguin adverbis de temps. No t’oblidis d’esmentar l’any i el director o la directora de la pel·lícula.
  1. Veus alguna diferència entre “demà” i “l’endemà”? Per què? Quina empres més?
  1. Inventa un exercici per tal de treballar els adverbis de temps i les locucions adverbials, però no el resolguis, que ja ho farà algú altri.
  1. Escriu un microconte de tres a cinc línies on apareguin quatre adverbis de temps i una locució adverbial.

  1. Fòrum: reflexiona sobre com t’ha anat l’aprenentatge en aquesta fitxa. Què has trobat més difícil d’entendre i què t’ha resultat més senzill i per què?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;