dijous, 10 d’abril de 2014

Parlem dels derivats (1). Adreçat a tot l'alumnat.


Entenem per lexema, arrel o si es vol radical a la part de la paraula que no varia, que conté l’origen de la paraula, gairebé tota la seva significació i que quan formem derivats al lexema els adjuntem els sufixos.

Ex:

Cotx- (lexema)

Cotx-et (derivat diminutiu)

Cotx-às (derivat augmentatiu)

Cotx-era / cotx-eria(derivat)

Cotx-er (derivat)


Quan formem paraules derivades entren en joc els afixos. Són uns elements que afegim al lexema per crear un nou mot. Els afixos poden ser de tres tipus:

.El prefix: quan la partícula per crear un derivat se situa al davant.

Ex:

Prepirineu.

.L’infix: quan la partícula es troba situada al mig de la paraula.

Ex:

Cafetera.

.El sufix: quan la partícula que s’uneix al lexema es col·loca darrere del lexema.

Ex:

Ventall


.QUÈ ÉS UN DERIVAT?

És una paraula de nova creació que sorgeix del resultat d’unir al LEXEMA un TIPUS D’AFIX.


Ex:

Muntanya: muntanyenc (derivat)

Jardí: jardineria (derivat)

Taronja: taronger (derivat)


.COM FORMEM ELS DERIVATS?

Dins de la formació de mots derivats podem trobar diverses modificacions ortogràfiques, com per exemple, que l’accent canviï de posició o d’altres canvis de grafia.

1.      Trasllat de l’accent


L’accent dins del mot primitiu es trasllada a una síl·laba del sufix.


Ex:


Rellotge—rellotgeria


(L’accent de la O del lexema es trasllada a la I del sufix)Net---netedat


(L’accent de la E del lexema es trasllada al sufix de la A)2.      Pèrdua o suma de lletres


Molts són els mots, tant noms com adjectius, que finalitzen en vocal àtona i perden aquesta vocal quan afegeixen un sufix.


Ex:

Lletra—lletrejar


Marge—marginal


Molts noms i adjectius que finalitzen en vocal tònica afegeixen una –N- entre el lexema i el sufix.Ex:

Cigró-----cigronaire

Bombó—bombonera.CANVIS ORTOGRÀFICS

La derivació comporta de manera sovintejada diversos canvis ortogràfics en el lexema o arrel de la paraula primitiva. Els que acostumen a aparèixer més són els següents:


CANVIS ORTOGRÀFICS
EXEMPLES
C    à    G
Préssec  à  presseguer
T    à     D
Buit  à buidor
P    à     B
Llop à llobató
IG / G à G / J / TJ
Enuig à enutjar
U à  V
Longeu à longevitat


.AUGMENTATIUS, DIMINUTIUS I DESPECTIUS


1.      Augmentatius: quan un sufix augmenta la significació del mot al qual s’ajunta.


Ex: cotxe à cotxàs


Molts augmentatius es formen amb: -às / -assa; -arro / -arra:


Ex: homenàs, barcassa, peuarro, veuarra...


2.      Diminutius: quan un afix afegit a un mot indica petitesa o afecte.


Ex: casa à caseta


Molts dels diminutius es formen amb –et / -eta; -ó / -ona; -oi / -oia:


Ex: calaixet, veueta, malaltó, carona, bonicoi, tristoia...


3.      Despectius: quan l’afix que unim al mot indica menyspreu.

Ex: porta à portota

Molts dels despectius es formen amb –ot / -ota:

Ex: ocellot / a


.ELS GENTILICIS

Són els mots que indiquen origen o procedència, és a dir, serveixen per denominar del poble o ciutat d’on prové. Tothom en té un, només cal conèixer-lo. Es formen afegint al lexema o arrel del mot (nom de cada país o població) algun d’aquests sufixos entre molts d’altres.

Ex:

-à / -ana:  australià / australiana

-enc / -enca: martinenc / martinenca

-í / -ina: alacantí / alacantina

-ès / -esa: empordanès / empordanenca


(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura.1r d’ESO, Editorial Teide, Barcelona)


!!EXERCICIS:

1.      Escriu un derivat del següents mots. Si cal ajuda’t d’un diccionari.


Taronja, sal, cosí, descobrir, cigró, bombó, cuina, lleig, ocell, faig, salut, agre.


2.      Busca el primitiu (mot origen) de les paraules que vénen a continuació:


Rebutjar, assedegat, rajolí, novetat, cabut, rogenc, teuleria, veler, formatgeria.


3.      Cerca dos diminutius, més dos augmentatius, més dos despectius dels mots que vulguis. Poden ser diferents.


4.      Escriu el nom de vuit gentilicis. Recorda que són noms que denoten  d’on prové una persona.


5.      Fòrum: com t’ha anat el treball en aquesta fitxa? Digues la teva. Què t’ha costat més i què t’ha costat menys d’entendre i per què? Com ho pots solventar? Has après alguna cosa que abans no coneixies i que et servirà per a la vida real? Anota-la aquí.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;