dijous, 27 de març de 2014

La B i la V. Casos conflictius. Adreçat a tot l'alumnat.La be alta i la ve baixa tenen una sèrie de paraules que segons s’escriguin amb b o v tenen un significat o bé un altre.


Baca: estri de dalt del cotxe per transportar objectes.

Vaca: animal.


Baga: nus o llaçada.

Vaga: aturada laboral.


Ball: dansa.

Vall: espai de terra entre dues muntanyes.


Bellesa: qualitat de bonic.

Vellesa: persones majors.


Bena: bocí de teixit per curar ferides.

Vena: vas sanguini.


Beure: ingerir begudes.

Veure: observar pels ulls.


Bola: cos esfèric.

Vola: del verb ‘volar’.


Bot: salt, de saltar.

Vot: acció de votar.


Buit: que no arriba a estar ple.

Vuit: número que està entre el set i el nou.


N.B. Podem trobar molts altres mots que s’escriuen en be alta i ve baixa a banda d’aquests i que no segueixen cap norma concreta. La majoria segueixen l’escriptura del mateix mot en altres llengües romàniques com el castellà o el francès: boca, ceba, visita, sabó, són algunes d’elles.

Per contra, trobarem també mots que no segueixen l’escriptura d’altres llengües romàniques, com ara el castellà:


S’ESCRIUEN AMB B

Automòbil, basc, berruga, biga, bolcar, calb, mòbil, oblidar, rebentar.


S’ESCRIUEN AMB V

Advocat, aprovar, avet, avi, avorrir, avortar, cavall, comprovar, covard, fava, gavardina, govern, gravar, llavi, núvol, prova, rave, savi, sivella, taverna, trèvol, vaixell, vernís, voltor.
(Material adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, editorial Teide, Barcelona)

(Poema visual de: Marcela Antipán)


!!EXERCICIS:

1.      Escriu el significat de les següents paraules:


Vaga, baca, buit, vell, bena, bell, vot, veure.


2.      Explica la diferència que hi ha entre:


Baga i vaga; bola i vola; bot i vot, bena i vena.3.      Escriu be alta o ve baixa segons on calgui:

Automò__il, __eure (de vista), compro__ar, lla__is, ad__ocat, ga__ardina, trè__ol, __asc, co__ard, __olcar, re__entar, ta__erna, pro__a, gra__ar, cal__, mò__il, a__et, fa__a, am__ició, em__ragatge, trom__ó, gam__a, fi__lada, con__ocar.


4.      Cerca vuit paraules amb be alta i vuit més amb ve baixa que no hagin aparegut en aquesta fitxa. Si cal ajudat del diccionari en paper o telemàtic.


5.      Esmenta quines són les paraules d’aquesta fitxa que més errors et fan cometre quan escrius.


6.      Fòrum: reflexiona sobre com t’han sortit els exercicis d’aquesta fitxa. Què t’ha sortit millor i què pitjor? Com pots millorar en aquesta fitxa?
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;