dilluns, 27 de gener de 2014

Revisem els determinants (3). Els possessius. Adreçat a tot l'alumnat.


Tal i com el seu nom indica marquen la possessió o la propietat amb relació a la resta de persones gramaticals. Poden tenir:

.1 posseïdor: quan l’objecte o cosa posseïda pertany a una sola persona.

.Més d’un posseïdor:  quan l’objecte o cosa posseïda pertany a més d’una persona.

UN SOL POSSEÏDOR
MÉS D’UN POSSEÏDOR
1a persona del singular:
MEU, MEVA, MEUS , MEVES
MON, MA, MOS MES
2a persona del singular:
TEU, TEVA, TEUS, TEVES
TON, TA, TOS, TES
3a persona del singular:
SEU, SEVA, SEUS, SEVES
SON, SA, SOS, SES
1a persona del plural:
NOSTRE, NOSTRA, NOSTRES
2a persona del plural:
VOSTRE, VOSTRA, VOSTRES
3a persona del plural:
SEU, SEVA, SEUS, SEVES
LLUR, LLURS


 .Les formes LLUR i LLURS tenen el significat ‘d’ells’ o ‘d’elles’. La seva utilització només és correcta quan hi ha més d’un posseïdor.

Ex:

-L’entrenador i llurs jugadors entrenaven a l’estadi.

-La Maria i llurs amigues aniran al cinema aquesta tarda.


.Serien incorrectes les oracions següents:

-L’entrenador i llur jugador entrenaven a l’estadi.

-La Maria i llur amiga aniran al cinema aquesta tarda.

Perquè només apareix un únic posseïdor (l’entrenador, la Maria).


(Adaptat de: DIVERSOS, (2011). Llengua catalana i literatura. ESO, Editorial Teide, Barcelona)

(Quadre realitzat per: Josep Maria Corretger)


!!EXERCICIS:

1.      Escriu vuit oracions que continguin possessius.


2.      Explica el significat dels següents possessius d’acord amb els exemples:


ta mare:                                                             tes germanes:


tos amics:                                                          sos llibretes:

son cotxe:                                                          mos discos:


mes nines:                                                         sa casa:


3.      Proposa un exercici original on es pugui treballar els possessius i anota’l aquí.


4.      Fòrum: quins són els possessius que més t’han costat d’entendre i per què?  Raona la teva resposta.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;