dijous, 2 de setembre de 2010

Participis i gerundis irregulars. Adreçat a segon cicle d'ESO, Batxillerat i PPAS.


Us adjunto un llistat amb els participis i gerundis irregulars. Recordeu que la primera forma és l'infinitiu i que pot acabar de tres maneres: -ar (1a conjugació), -er /-re (2a conjugació) i -ir (3a conjugació). Sabent aquest petit llistat n'hi ha més que suficient per no equivocar-se a l'hora d'escriure'ls o en els exercicis gramaticals, però heu de saber que n'hi ha alguns més, tot i que més senzills.


.caldre: calgut- caient


.cloure: clos - cloent


.coure: cuit / cogut - coent


.dependre: depès - depenent


.descloure: desclòs - descloent


.dir: dit - dient


.dissoldre: dissolt - dissolent


.fondre: fos- fonent


.imprimir: imprès - imprimint


.jeure: jagut - jaient


.moldre: mòlt - molent


.ometre: omès - ometent


.pertànyer: pertanyut / pertangut - pertanyent


.plaure: plagut - plaent


.poder: pogut - podent


.pondre: post - ponent


.prendre: pres - prenent


.resoldre: resolt - resolent


.riure: rigut - rient


.romandre: romàs - romanent


.sofrir: sofert - sofrint


.suplir: suplert - suplint


.tenir: tingut - tenint


.treure: tret - traient


.vèncer: vençut - vencent


!! EXERCICI:


-Escriu deu oracions on apareguin gerundis i participis d'aquest llistat.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger... { /* Bordes redondeados */ border-radius: 15px;